Yhdistyksen hallitus

Föreningens styrelse | Association's board of governors

2018

Tapio Wirkkala, Pullo ja lasit Iittala 1958

Puheenjohtaja | ordförande | Chairman

Roger Peltonen

Varapuheenjohtaja | vice ordförande | Vice-chairman

Jyrki Winter

Taloudenhoitaja | kassör | Treasurer

Avoin

Jäsenet | medlemmar | Members

Teemu Anttila
Anita Elomaa
Marja Hepoaho
Jyrki Kippola
Timo Laakso
Satu-Lotta Peltola
Juhani Rinne

Kutsuttuina pysyvinä asiantuntijoina ovat museon johtaja Hanna Mamia-Walther ja intendentti, museojohtajan sijainen Kaisa Koivisto.