Yhdistyksen hallitus

Föreningens styrelse | Association's board of governors

2019

Tapio Wirkkala, Pullo ja lasit Iittala 1958

Puheenjohtaja | ordförande | Chairman

Kari-Otso Nevaluoma

Varapuheenjohtaja | vice ordförande | Vice-chairman

Jyrki Winter

Taloudenhoitaja | kassör | Treasurer

Avoin

Jäsenet | medlemmar | Members

Teemu Anttila
Anita Elomaa
Jyrki Kippola
Satu Koskinen
Timo Laakso
Satu-Lotta Peltola
Juhani Rinne

Kutsuttuina pysyvinä asiantuntijoina ovat museon johtaja Hanna Mamia-Walther ja intendentti, museojohtajan sijainen Kaisa Koivisto.