Finlands glasmuseums vänner rf.

Konstglas, flaskan N 526 Oiva Toikka, Nuutajärvi 1970-197

Föreningen ser som sin uppgift att befrämja den vetenskapliga forskningen i Finlands glasmuseum, att göra finsk glaskonst och glaskultur känd och att medverka till att konst- och kulturevenemang med anknytning till glas arrangeras i Finlands glasmuseum. Föreningen donerar årligen något historiskt glasföremål eller nytt konstglas till glasmuseet, sällsynta, intressanta glasobjekt samt medverkar till att publicera litteratur om glas.

> Doneringar

Föreningen har ca 800 medlemmar.

Medlemsavgiften (2018) är 60 € för sammanslutningar och 25 € för privatpersoner.
Medlemmarna får inbjudan till alla vernissager i museet samt cirkulärbrev med uppgifter om vad som är på gång och dessutom dokumenteras det specialkunnande som man finner bland medlemmarna. För medlemmarna arrangeras utflykter och resor, samt speciella evenemang, bl.a. Glasdagen i januari och Glas- och Samlardagen i juni.

Medlemskortets förmåner och rabatter

  • Gratis inträde till Finlands glasmuseum
  • 50 % rabatt vid inträde till Finlands Jaktmuseum
  • 10 % rabatt vid inköp av Finlands glasmuseums publikationer
  • En förmån av 1 € vid intagande av lunch i glasmuseets restaurang Kehrä.
  • Mafka&Alakoski erbjuder rabatt beroende på inköpets storlek
  • Fritt inträde till Fiskars och Billnäs Antikdagar 5 - 8.7.2018

Medlemsförmåner och erbjudanden som omnäms i föreningens medlemsbrev, bl.a. beträffande Glasdagens auktioner och försäljningsstånd

>Bli medlem

Föreningens verksamhet leds av en styrelse; ordförande, vice ordförande och medlemmar.

Museets representanter är inbjudna som permanenta experter.

> Nuvarande styrelsen

FINLANDS GLASMUSEUMS VÄNNER rf.
c/o Finlands glasmuseum
Tehtaankatu 23
FI-11910 Riihimäki